Jakie dokumenty są potrzebne do wnioskowania o kredyt?

Podstawowe dokumenty

Dowód osobisty Dowód osobisty to podstawowy dokument, który musisz przedstawić przy składaniu wniosku o kredyt. Upewniaj się, że twój dowód jest aktualny i nie wygasł.

Dokument potwierdzający dochód Bank będzie chciał poznać Twoje źródło dochodu, dlatego musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające regularne wpływy na Twoje konto. To może być umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza lub inny dokument, który potwierdza Twoje zarobki.

Umowa o pracę Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, musisz dostarczyć kopię tego dokumentu. Upewnij się, że umowa jest czytelna i zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Kopia umowy najmu lub własności nieruchomości Bank będzie chciał wiedzieć, gdzie mieszkasz i czy posiadasz stabilne miejsce zamieszkania. Dlatego konieczne jest dostarczenie kopii umowy najmu lub dokumentu potwierdzającego posiadanie własności nieruchomości.

Dowód zameldowania Bank może poprosić o dostarczenie dowodu zameldowania, aby potwierdzić Twoje aktualne miejsce zamieszkania. Upewnij się, że dokument jest aktualny i czytelny.

Dodatkowe dokumenty

Oświadczenie o zadłużeniu Wnioskując o kredyt, bank zawsze będzie chciał poznać Twoją sytuację finansową. W tym celu konieczne będzie przedstawienie oświadczenia o zadłużeniu. W dokumencie tym wymienisz wszystkie swoje obecne zobowiązania finansowe, takie jak kredyty, pożyczki czy raty za zakupiony sprzęt.

Informacje dotyczące innych zobowiązań finansowych Poza oświadczeniem o zadłużeniu, bank może także zażądać informacji na temat innych zobowiązań finansowych, które mogą mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową. Dotyczyć to może na przykład alimentów, czynszu czy rat za samochód.

Potwierdzenie posiadanych oszczędności Bank chce mieć pewność, że masz wystarczające środki na koncie, aby pokryć koszty kredytu. Dlatego też konieczne będzie przedstawienie potwierdzenia posiadanych oszczędności. Może to być wyciąg z konta bankowego lub inne dokumenty potwierdzające ilość zgromadzonych środków.

Dokumenty potwierdzające historię kredytową Bank chce ocenić Twoją zdolność do terminowego spłacania zobowiązań. W związku z tym będzie wymagał dokumentów potwierdzających Twoją historię kredytową. Mogą to być umowy o kredyty wcześniej zaciągnięte, potwierdzenia spłat lub inne dokumenty, które świadczą o Twojej odpowiedzialności finansowej.

Umowy o dzieło lub umowy zlecenia Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną lub pracujesz na umowę o dzieło lub zlecenie, bank może zażądać przedstawienia tych umów. Chce mieć pewność, że masz stałe źródło dochodu, które pozwoli Ci spłacić kredyt. Przygotuj więc kopie umów oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje zatrudnienie.